Satyrium kingi

Common name: King's Hairstreak

Feeds on these plants: